• Bộ Mỏ Hàn Rd 60W

  35,900 VNĐ
  59,000 VNĐ -39%
 • Tay Hàn Nhiệt Winster 60W

  22,000 VNĐ
  35,000 VNĐ -37%
 • Mỏ Hàn Chì 60W

  22,000 VNĐ
  35,000 VNĐ -37%
 • Súng Hút Thiếc

  39,000 VNĐ
  60,000 VNĐ -35%
 • Bộ 4

  66,000 VNĐ
  89,000 VNĐ -26%
 • Kính Hàn Điện Tử Tx009

  199,000 VNĐ
  199,000 VNĐ -0%
 • Máy Hàn Điện Tử Hồng Ký Sr-200R

  1,709,000 VNĐ
  2,590,000 VNĐ -34%
 • Máy Hàn Điện Tử Zx7-250A

  1,099,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ -45%
 • Mỏ Hàn Nhiệt Winster 60W

  24,500 VNĐ
  45,000 VNĐ -46%
 • Bộ 6 Cuộn Chì

  30,000 VNĐ
  45,000 VNĐ -33%
 • Máy Hàn Miệng Túi Dập Tay

  235,000 VNĐ
  350,000 VNĐ -33%
 • Máy Hàn Ống Nhiệt 20-63

  269,000 VNĐ
  455,000 VNĐ -41%
 • Cuộn Chì Hàn Asahi 60/40 0.8Mm

  99,000 VNĐ
  125,000 VNĐ -21%
 • Bộ 6 Cuộn Chì Cho Mỏ Hàn

  30,000 VNĐ
  45,000 VNĐ -33%
 • Súng Hút Thiếc, Chì Mini

  29,000 VNĐ
  50,000 VNĐ -42%
 • Kinh Han Dien Tu

  235,000 VNĐ
  349,000 VNĐ -33%
 • Mặt Nạ Hàn Điện Tử Bhx

  199,000 VNĐ
  199,000 VNĐ -0%