DAC cao cấp Aune X1S 32BIT/384 DSD128

Video đang được cập nhật cho sản phẩm này

Thông tin nổi bật:

Aune X1S 32BIT/384 DSD128 MINI DAC

4,948,000 đ
4,948,000 đ
Cập nhật: 12/04/2018
Smart Vietnam
Chưa có đánh giá
4,948,000 đ
Cập nhật: 12/04/2018
5,000,000 đ
Cập nhật: 12/04/2018